Jeppe Vilstrup Hansgaard: חוסר השקעה בקליטת עובדים עולה מיליארדים!

מנסיוני בתחום קליטת העובדים, אני משוכנע כי חברות אינן מבינות את הערך הטמון בקליטת עובדים חדשים. זאת, למרות שזהו אחד התחומים הקלים יחסית ליצירת ערך עסקי רב יותר… עבור חברות גדולות זה יכול להסתכם במיליארדים…