התנתקות 2

<p>P.M ARIEL SHARON'S DISENGAGEMENT PLAN FROM GAZA STRIP AND NORTH SAMARIA. IN THE PHOTO, SECURITY FORCES FORCIBLY EVACUATING KFAR DAROM RESIDENTS.</p> <p> úåëðéú ääúðú÷åú ùì øàù äîîùìä àøé÷ ùøåï îçáì òæä åöôåï äùåîøåï. áöéìåí, ëåçåú äáéèçåï îôðéí àú úåùáé ëôø ãøåí, ìàçø ùñéøáå ìôéðåé îøöåï.</p>

Comments

הערות לפייסבוק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.