כמעט עשור חלף ומה השתנה?

מתווה לשינוי ארגוני עתידי במשטרת ישראל

[להורדת המסמך לחצו כאן: מתווה לשינוי ארגוני עתידי במשטרת ישראל]

אתמול קיבלתי מאחד מחברי מסמך ששכחתי מקיומו:

בפברואר 2007 הוציא המרכז למחקר אסטרטגי ולמדיניות נייר עמדה, תחת הכותרת: מתווה לשינוי ארגוני עתידי במשטרת ישראל. על הנייר חתומים שניים: עפרון רזי ואחד, פיני יחזקאלי... שים לב, אמר לי חברי, איך שום דבר לא משתנה שם במשטרה. המסמך הזה טרי כמו חדש... כאילו נכתב היום!.

הנה הוא לפניכם. שיפטו בעצמכם. ביסוד הדו"ח טמון רעיון מחולל: לנוון את המטות ולעצור את הנטייה של קצינים לברוח אליהם מהתחנות, באמצעות הכלל, שדרגות סגן ניצב וניצב משנה לא תהיינה קיימות במטות כלל, ותוענקנה רק בשטח. משמע, כל החפץ בקידום, יתכבד וירד לשטח...

הרציונל – הצורך בשינוי

 1. ארגון המתפקד במציאות דינאמית המשתנה במהירות, חייב לבחון מידי תקופה את המבנה הארגוני ואת תהליכי העבודה שלו ולהתאימם לשינויים, בסביבה המשימתית בה הוא פועל. בחינה כזו והרפורמה המתחייבת ממנה, לא התקיימו במשטרת ישראל מזה שנים. התוצאה היא חוסר רלוונטיות של המשטרה מול האתגרים שעימם היא נדרשת להתמודד, רמה מקצועית נמוכה יחסית ואבדן אמון ציבורי.
 2. על כך יעידו הפרשיות השונות בהן הסתבכה המשטרה והוועדות שהוקמו בעקבותיהן (שלוש וועדות מאז שנת 2001: "וועדת אור" לבחינת תפקוד המשטרה באירועי אוקטובר 2000 במגזר הערבי; "וועדת טרנר" לבחינת סוגיית המשטרות העירוניות; וועדת זיילר לבחינת תפקוד המשטרה בפרשת פריניאן).
 3. מבנה המשטרה הנוכחי (מטה ארצי, מחוזות מרחבים ותחנות) לא שונה מעולם. כבר לפני עשור קבע המפכ"ל לשעבר, רפי פלד, עם כניסתו לתפקידו, שהמשטרה דומה ל"משולש הפוך" ("אינפלציה של קצינים ואינפלציה של דרגות") – שכבה דקה בשטח ושלוש רמות מטה, שיצרו דינאמיקה של תנועת קצינים השואפים לצאת מן השטח אל המטות, ושאיפה להגיע למקומות שם מצויות הדרגות הגבוהות ותנאי השירות. התוצאה היא שטח "חלש" וקשרי גומלין בעייתיים בינו לבין המחלקות המקצועיות שאמונות על חידוש מתמיד של תהליכי העבודה.
 4. הדרך הנכונה לבצע רפורמה היא באמצעות התבססות על רעיון מרכזי, שיישומו יגרום לשינוי מהותי, הן במבנה המשטרה והן בתהליכי העבודה שלה. זאת, כנגזרת של היעדים, המדדים והמדידה המתחייבת מהם. גורם משלים שלא ניתן בלעדיו הוא איוש התפקיד העיקרי של מוביל השינוי, שיתחייב ליישומו.
 5. הזמן הנכון לגיבוש הרפורמה היא ערב ההחלטה על מפכ"ל חדש, שכן, יכולתו של המפכ"ל להעביר את השינוי ומחויבותו לכך הם מרכיבים חשובים בסיכויי הצלחתו.

המלצה לשינוי

 1. תפקוד המשטרה תלוי בשלושת הכוחות המרכזיים המרכיבים אותה ויוצרים מעין משולש: השטח, היחידות המקצועיות והמטה. מבנה בריא יחייב למרכז את עיקר כוח האדם המשטרתי בשתי צלעות המשולש – בשטח וביחידות המקצועיות, שצריכות להיות מחוברות בקשרי גומלין חזקים בינם לבין עצמם ובינם למטה.
 2. לשם קידום יעדיה האמיתיים של המשטרה, מומלץ להגדיל דרמטית את הפריסה בשטח (באופן שבו, בעיר בינונית ומעלה יהיו מספר רובעי משטרה בהתאמה, בדומה ל- "Precinct" האמריקני). זאת, על ידי העברת תקנים מהמטות ופיצול התחנות הקיימות.
 3. בראש כל "רובע" יעמוד ניצב משנה או סגן ניצב, בהתאם לגודל הרובע. על כל הרבעים בעיר יופקד מפקד בדרגת תת ניצב או ניצב משנה, בהתאם לגודל העיר. הדרגות הבכירות בשטח יאפשרו את עיבוי קשרי הגומלין בין יחידות השטח ליחידות המקצועיות ויחזקו את מעמד המשטרה בשטח.
 4. התקנים יילקחו מהמטות. דרג המרחב יבוטל, והמטות האחרים, בעיר, במחוז ובמטה הארצי, ידוללו באופן משמעותי. לא תותר הצבת דרגות סגן ניצב וניצב משנה בתפקידים מנהלתיים.
 5. פריסת הרבעים ופריסת מרביתה של הקצונה הבכירה בשטח, על חשבון המטות, תעמיד את "המשולש ההפוך" על בסיסו הרחב (השטח והיחידות המקצועיות).
 6. אין בכל אלה כדי להצביע על הגדלה של מצבת כוח האדם, אלא על הצבה אפקטיבית יותר של בעלי הדרגות.

[להורדת המסמך לחצו כאן: מתווה לשינוי ארגוני עתידי במשטרת ישראל]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *