חגית לרנאו: הקרב על האסירים

ויכוח קשה ניטש בימים אלה בין שתי כתבות בעיתונים כלכליים מתארות מאבק המתרחש בשבועות האחרונים בין אגף התקציבים במשרד האוצר, לבין הפרקליטות ונציגי היועץ המשפטי לממשלה. הוויכוח נסוב על האופן בו צריכה המדינה להיערך על מנת שתוכל לעמוד בפסיקת בג"צ, אשר מחייב אותה לדאוג לשטח מחייה של 3.5 מ"ר לכל כלוא, עד מרץ 2018 ובשטח מחייה של 4.5 מ"ר לכל כלוא עד ספטמבר 2018...

אילי גולדברג: אסירים ביטחוניים וביטחון לאומי

האסירים הביטחוניים מהווים מוקד כוח בחברה הפלסטינית. הם משולבים ברשת ארגוני הטרור הפלסטיני; ויש להם יכולת לקיים תקשורת דו-סטרית, ישירה ועקיפה, עם הגורמים השונים מחוץ לכלא. הנהגת האסירים התחזקה לאחר שחרורה, ולקחה תפקיד משמעותי בחברה הפלסטינית. גם מדינת ישראל סייעה להתגבשות והתחזקות מוקד הכוח זה, על ידי נכונותה "לקנות שקט" באמצעות וויתורים.

דלתות מסתובבות במערכת אכיפת החוק

כדי לעמוד בתקן הכליאה בבתי הסוהר, שוחררו 7368 אסירים בשחרור מנהלי! כאשר עולה תפוסת האסירים על התקן שנקבע על ידי ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת (העומד היום על 15,000 אסירים), יש סמכות לנציבת השרות - לפי שיקול דעתה - להורות על שחרור אסירים טרם זמנם. העלויות הכבדות של החזקת אסירים בכלא - בצד מחקרים על חוסר האפקטיביות של עונש המאסר בהתמודדות בפשיעה - הנם מהסיבות המרכזיות לצמצום מספר הכלואים.

אבי ברוכמן: אסירים עולים הרבה כסף…

שירות בתי הסוהר, בהובלת הנציבה החדשה רב גונדר עופרה קלינגר, מוביל מהלך מעניין יחד עם אמיר לוי, הממונה על התקציבים במשרד האוצר. במסגרת מהלך זה "החליט האוצר להניף את דגל השיקום כאינטרס חברתי - כלכלי ראשון במעלה, ולתקצב אותו כפי שלא תוקצב בעבר - תוך פיתוח דרכי חשיבה ופעילות חדשנית בנושא." מסתבר כי מניעת חזרה של אסיר לפשע חוסכת למדינה 3.1 מיליון שקל. כלומר, באם המדינה תצליח להוריד באופן קבוע 1000 אסירים ממצבת האסירים (מתוך כ-12,000 אסירים ועצורים פליליים הכלואים בישראל), היא תחסוך כ-3 מיליארד שקל!

שירות בתי הסוהר – הערכת מצב סובייקטיבית, פברואר 2016

[המאמר מבוסס על הרצאה שניתנה בכנס השקת ספרה של גונדר משנה דר אילי גולדברג: האתגר בניהול אנשים מאחורי הסורגים, בית ברל, 7/2/16; מקור הצילום: דוברות בית הנשיא. הוא הועלה לויקיפדיה ע"י מארק ניימן, לשכת העיתונות הממשלתית. קובץ זה הוא בעל רישיון Creative Commons להפצה, תחת רישיון זהה, גרסה: CC BY-SA 3.0] ] בעשור וחצי האחרונים עבר שירות בתי…

אילי גולדברג: מדיניות הכליאה בישראל כפי שהיא משתקפת בעמדותיהם של מנהלי בתי הסוהר: ענישה או שיקום

מנהלי בתי הסוהר בישראל נמצאים בקונפליקט תפקידי, שכן הם תומכים במובהק בשיקום, אך בפועל מתקיימת מדיניות כליאה ענישתית-אחזקתית. ברוח השינוי שחל בחברה המערבית המודרנית לחיזוק הגישה השיקומית בבתי הסוהר, נדרשת בישראל רפורמה במדיניות הכליאה, שתיתן תוקף לתפיסה שבית הסוהר הוא ארגון אזרחי ותגדיר את שיקום האסירים כיעד מרכזי. החלטה כזו עשויה להביא לידי שינוי בסדרי העדיפויות בפעילויות בתי הסוהר ולהקצאת משאבים בהתאם. היא עשויה לעודד את העשייה של מפקדי בתי הסוהר בתחום השיקום ולמנוע את הקונפליקט.

שירות בתי הסוהר וסוגיית בריחות האסירים

בשנים האחרונות יישר שב"ס קו עם ארגוני הביטחון האחרים ברגישות ובחוסר הסבלנות שלו לטעויות. כמו משטרת ישראל הוא הופך לארגון חרדה, שבו מפקדים משלמים מחירים על תקלות, גם במקרים שבהם אין קשר ישיר בין מעשי המפקד והמקרה עצמו. מבחינה ארגונית זו אינה תופעה בריאה, אבל זוהי מציאות מטרידה, שלא ניתן בינתיים לשנותה.

אילי גולדברג: האתגר בניהול אנשים מאחורי הסורגים

תפיסת התפקיד של אנשי שב"ס נעה כל העת בין שני קטבים מנוגדים: ביטחון מהצד האחד; ותקון (טיפול) מהצד האחר. עם השנים, ובייחוד מאז הפך שב"ס לארגון כליאה לאומי, נעה המטוטלת יותר ויותר לכיוון הביטחוני, על חשבון ההיבט הטיפולי [התמונה משמאל חופשית שהועלתה על ידי John Morgan לאתר flickr],. ניתן לזהות את התהליך הזה בשינויים בערכי…

יעקב גנות ומהפך העוצמה של שירות בתי הסוהר

[הצילום הועלה לויקיפדיה ע"י המשרד לביטחון הפנים. קובץ זה הוא בעל רישיון Creative Commons להפצה, תחת רישיון זהה, גרסה: CC BY-SA 3.0]  ביום חג זה, של מינוי מועמד מבפנים לשירות בתי הסוהר, נכון להזכיר את האיש שללא תרומתו היה הארגון מן הסתם, מונהג גם בשנים הבאות על ידי מועמד חיצוני: את יעקב גנות. בודדים הנציבים שהטביעו חותם משמעותי ועמוק…

הרעיון המחולל המבריק של הנציב אהרן פרנקו

לאהרן פרנקו היה רעיון מחולל מעולה, בהישג יד, איך לגרום למינוי נציב במפנים: הייתה לו הצעה שהשר לא יוכל לסרב לה! הוא השכיל להבין שכדי שהשר ימנה מועמד פנימי, הוא חייב להיות מישהו שלא יעורר ביקורת חיצונית, וישתיק התארגנויות פנימיות לסכל את המינוי, כפי שקרה בפעם הקודמת ערב מינוי גביזון. הוא זכר היטב שהצנחת אורית אדאטו לראשות שב"ס - למרות שהייתה מינוי לא הגיוני בעליל: תת אלוף בצה"ל שהייתה רחוקה מעולמו של שב"ס כרחוק מזרח ממערב - התקבל בציבור ואצל פרנסיו בתשואות... לכן, הוא המליץ על עפרה קלינגר כמועמדת שלו!