שני סבח: סגנונות ניהול והדקויות שביניהם

סגנון ניהול (Management style) הוא קבוצת דפוסים של קבלת החלטות, ביחס לכפיפים בארגון. סגנונות ניהול משתנים מאדם לאדם, מארגון לארגון, ומסוג תעשייה אחד למשנהו. המאמר מביא שני מודלים המדגישים סגנונות ניהול קוטביים, ומודל שלישי, מורכב יותר, המאפשר הבחנה בין דקויות...

עשר תחזיות במשאבי אנוש לשנת 2018

ב-15 בדצמבר 2017, פרסם דויד גרין (David Green) - מומחה לניתוח אנליטי של עובדים ולנתוני משאבי אנוש, העוסק גם בעתיד עולם העבודה - מאמר באתר NLEASH, תחת השם: "עשר תחזיות במשאבי אנוש לשנת 2018" (Ten Predictions for HR in 2018). הסקירה הזו היא הזדמנות מצוינת להתעדכן בחידושים בתחום משאבי האנוש... לכן, אנו מביאים פה, בעברית, את עיקרי הדברים.

עובדים שאסור לפטר

משבר טבע גרר את המשק הישראלי למשבר הפיטורין הטראומטי ביותר מזה שלושים שנה, ועד מהרה החלו לצוץ שאלות על האפקטיביות של ניתוח רשתות ארגוניות (ONA - Organizational Network Analysis) בסוגיות של פיטורין. האם ניתוח הרשת הארגונית יכול ללמד את מי נכון לפטר? התשובה היא לא בדיוק: בעוד שניתוח רשתות ארגוניות איננו מצביע, בדרך כלל, על עובדים שנכון וכדאי לפטר, הוא בהחלט מצביע על עובדים שאסור לפטר! 

מפקדות במשטרה: רק תשמרו עליהן…

המחוז הדרומי של משטרת ישראל עשה היסטוריה, כאשר בסוף אוקטובר 2017, קיבלה סנ"ץ אתי בוחניק, בטקס רשמי את הפיקוד על תחנת קרית גת. זהו שלב נוסף בתכניתו של המפכ"ל, רוני אלשיך ושל ראש אגף משאבי אנוש, ניצבת גילה גזיאל, להציב בתוך שנתיים מהיום 12 קצינות בתפקיד מפקדת תחנת משטרה. אבל דווקא בזמן החגיגות יש להזהיר: אם הפרויקט השאפתני הזה לא ינוהל בזהירות ובתבונה המתחייבת, הוא עלול לקרוס!

שרית אונגר-משיח: תקשורת ארגונית

תקשורת ארגונית או תקשורת בארגון (Organizational communication) היא התקשורת (חומר, אנרגיה ומידע) הזורמת בין פרטים ומחלקות בארגונים. לאיכות התקשורת הארגונית יש קשר ישיר לאפקטיביות של הארגון, לפרודוקטיביות שלו ולאיכות תהליכי קבלת ההחלטות בו...

שני סבח: למידה ארגונית מהי?

 למידה ארגונית (Organizational Learning) היא מכלול תהליכים ואירועים המתרחשים בארגונים, ובהם מתחולל אצל אנשים בארגון שינוי בידע, במיומנויות, בדפוסי הפעולה ובדפוסי המחשבה הקשורים לתחומי הפעולה של הארגון. פרטים ומחלקות בארגון (כדוגמת מכירות, משאבי אנוש, שיווק וכדומה), מייצרים ידע כל העת; עובדים - שאחראים על תהליכי ייצור ופיתוח - מביאים פתרונות ייצור, שיווק ורבים נוספים אשר מייעלים תהליכי עבודה ומהווים חלק מהולדת אבני דרך חדשים בתהליכי למידה, שיסייעו לארגון לצעוד קדימה...

מנהיגות תיווצר תמיד, בין באופן טבעי ובין מלאכותי

לפניכם מקרה לימודי, הממחיש, עד כמה מנהיגות היא תופעה, המתהווה באופן טבעי בתוך קבוצות אנושיות. ההיררכיה הארגונית מפריעה להיווצרות מנהיגים טבעיים, אך לא תמיד מונעת אותה. כיוון שכך, השימוש במנהיגים טבעיים בארגונים הוא מיומנות רשתית, שכדאי למנהלים לסגל לעצמם... 

מנהיגות רשתית מהי? חלק שני

זהו חלקו השני של המאמר, העוסק במה שמכונה, 'מנהיגות רשתית'. במאמר הקודם עסקנו בשאלה, למה צריך לעסוק, בנפרד, ב'מנהיגות רשתית'; ותיארנו את בעייתיות השימוש בכלים הקיימים בתורת הניהול. במאמר זה נסביר, 'מנהיגות רשתית' מהי; כיצד לאבחן אותה וכיצד לעשות בה שימוש.

מנהיגות רשתית מהי? חלק ראשון

המאמר עוסק במה שמכונה, 'מנהיגות רשתית'. תחום זה שונה מאוד מהמידע הקיים בספרי המנהיגות הקלאסיים. השוני הזה נוצר כיוון ש'המנהיגות הרשתית' נוטלת את תובנותיה מתורות המורכבות. תורות המורכבות משנות את האופן שבו אנחנו מבינים ארגונים. בגינה, מושגים רבים בתורת הניהול מקבלים משמעות ותובנות שונות מאלה, המצויים בספרות המקצועית. המנהיגות הוא אחד הדומיננטיים שבמושגים אלה. בשל כך, הוא אידאלי כמקרה לימודי (Case Study) להבנת השינויים הללו, ובו נתמקד בשלושה מאמרים עוקבים... 

מה בין רשתות ארגוניות לרשתות חברתיות?

לאחרונה נשאלנו פעמים רבות על ידי קוראים, לגבי ההבדלים שבין הרשת הארגונית והרשת החברתית. בכך יעסוק המאמר הנוכחי. נתחיל מהסוף: ההבדל העיקרי בין סוגי הרשתות הוא באקראיות שלהן: בעוד המבנה של הרשתות הארגוניות כפוי, הרי שהרשתות הארגוניות נבנות באופן אקראי...