ריקה יצחקי הראל: מעמד ודימוי השוטר היהודי בתקופת המנדט

מטרת המאמר לבחון את הדימוי החברתי של השוטרים היהודים בתקופה המנדטורית (1948-1918) בעיני הממסד היהודי ובעיני בני היישוב. פרופיל השוטר היהודי נבחן באמצעות ניתוח מִפקָדים, תוך דגש על המאפיינים הדמוגרפיים, הכלכליים והחברתיים שהשפיעו על אופי הנוף האנושי במשטרת המנדט. עוד עוסק המאמר בסוגיות כמו: האם הדימוי והתפיסה החברתית של השוטר ביישוב תאמו את המאפיינים האישיים של השוטר? באיזו מידה ההשפעות הסביבתיות והחברתיות דחפו להתגייסות או לאי התגייסות למשטרה? האם ההתגייסות למשטרה נבעה מבחירה חופשית או הייתה פרי מצב כלכלי חברתי? וכדומה.

ארנון אדלשטיין: רצח המוני ורצח סדרתי בישראל

[התמונה הועברה על ידי המחבר] [לחזור לכתב העת משטרה וחברה לחץ כאן] [להורדת המאמר לחץ כאן: ארנון אדלשטיין יוני 2008 – רצח המוני ורצח סדרתי בישראל] ד"ר ארנון אדלשטיין הוא ראש החוג לחינוך חברתי בלתי פורמלי במכללה לחינוך ע"ש קיי ומרצה במכללת ספיר בחטיבה לכוחות הביטחון. (התקבל במערכת ביוניי 2006, אושר לדפוס ביוני 2008). תקציר מטרת…

יפה מושקוביץ: התקת מטרות במשמר האזרחי והפיכתו לחלק ממערך המשטרה

[לחזור לכתב העת משטרה וחברה לחץ כאן] [להורדת המאמר לחץ כאן: יפה מושקוביץ – התקת מטרות] יפה מושקוביץ היא ראש החוג לסוציולוגיה במכללת כינרת עמק הירדן ומרצה במכללת צפת (התקבל במערכת במאי 2007, אושר לדפוס ביוני 2007). תקציר מטרת המאמר להסביר את התקת המטרות (Goal Displacement) שהתרחש במשמר האזרחי (משאז). הארגון הוקם במקורו כגוף התנדבותי ופעל באופן…

איתן אלעד: השימוש החקירתי בפוליגרף מול הביקורת המדעית

[לחזור לכתב העת משטרה וחברה לחץ כאן] [להורדת המאמר לחץ כאן: איתן אלעד – השימוש החקירתי בפוליגרף] ד"ר איתן אלעד, היא פסיכולוג במחלקה לזיהוי פלילי, משטרת-ישראל  (התקבל במערכת באוגוסט 2000, אושר לדפוס באוקטובר 2000). המחבר מודה לפרופ' גרשון בן-שחר ולפרופ' ישראל נחשון על הערותיהם המועילות תקציר מאמר זה מבקש להציג שתי גישות רווחות ביחס לשימוש הנכון בפוליגרף. הגישה…

איתן אלעד: מהו השימוש הראוי בפוליגרף בחקירה הפלילית? סקר עמדות של חוקרים פליליים

[לחזור לכתב העת משטרה וחברה לחץ כאן] [להורדת המאמר לחץ כאן: ‏‏איתן אלעד – השימוש הראוי בפוליגרף] פרופסור חבר, המחלקה למדעי ההתנהגות, המכללה האקדמית יהודה ושומרון (התקבל במערכת בדצמבר 2002, אושר לדפוס בינואר 2003) תקציר מטרת מחקר זה לבדוק, אם חוקרי משטרה מחזיקים בגישה המדעית או בגישה החקירתית בנושא השימוש בפוליגרף. הגישה החקירתית רואה בקידום…

טים בוקהות ואן סולינג: מדיניות הסמים ההולנדית בקונטקסט אירופאי

[לחזור לכתב העת משטרה וחברה לחץ כאן] [להורדת המאמר לחץ כאן: ‏‏ מדיניות הסמים ההולנדית] חוקר ב- Willem Pompe Instituut, אוניברסיטת אוטרכט תרגום: רחל בר-המבורגר ותמר טל (התקבל במערכת בדצמבר 2000, אושר לדפוס בדצמבר 2000) מאמר זה הנו תרגום של מאמר, אשר פורסם לראשונה ב – Journal of Drug Issues ,1999, מס' 29 (3), עמ'…

ארנון אדלשטיין: שימוש בחומרים פסיכו אקטיביים בקרב בני נוער יוצאי אתיופיה

[הצילום הועבר על ידי המחבר] [לחזור לכתב העת משטרה וחברה לחץ כאן] [להורדת המאמר לחץ כאן: ארנון אדלשטיין – שימוש בחומרים פסיכו _] ד"ר ארנון אדלשטיין, קרימינולוג, המכון לקרימינולוגיה, האוניברסיטה העברית  (התקבל במערכת באוקטובר 2003, אושר לדפוס בדצמבר 2003). תקציר המאמר מבוסס על מחקר מקיף בנושא שימוש בחומרים פסיכואקטיביים בקרב בני נוער יוצאי אתיופיה, שנערך…

נתן זלוצ'ובר: מגמות בחקיקה בתחום אלימות בין בני זוג

מטרת המאמר הינה להציג את ההתפתחויות בהתמודדות עם תופעת האלימות בין בני זוג מנקודת המבט המשפטית. סוגיית האלימות בין בני-זוג דומיננטית מאוד בתודעה הציבורית. בעקבות דוח ועדת קרפ (1989) נעשו שינויים רבים בחקיקה; בתי-המשפט שינו את עמדתם כלפי הנושא וגם הטיפול המשטרתי בנושא עבר תהפוכות. אולם, בשל החשיפה התקשורתית וההתעניינות הציבורית המוגברת, מוצאות עצמן סוכנויות אכיפת החוק "עומדות לדין במשפט הציבור", בכל אירוע של אלימות במשפחה שתוצאותיו קשות. על כן, הן נוקטות בדפוסי פעולה קשיחים, היוצרים סכנה לפגיעה באיזון בהפעלת שיקול הדעת, לפגיעה בעקרונות המשפט החוקתי, המשפט המנהלי ובעקרונות המשפט הפלילי הנוגעים לעניין הנדון...

אורי ינאי: טיפול המשטרה בנפגעי עבירה – הדאגה לפיצוי הנפגע

[לחזור לכתב העת משטרה וחברה לחץ כאן] [להורדת המאמר לחץ כאן: אורי ינאי – טיפול המשטרה בנפגעי עבירה] פרופ' אורי ינאי הוא פרופסור חבר, בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש פאול ברוואלד, האוניברסיטה העברית בירושלים  (התקבל במערכת ביוני 2000, אושר לדפוס במרץ 2002). תקציר בארצות רבות במערב מפצה המדינה נפגעי פשע אלים, אשר הגישו תלונה ושיתפו פעולה עם המשטרה והתביעה.…

משה שחל: זכויות ישנות בעידן של טכנולוגיות חדשות

  [הצילום נוצר והועלה לויקיפדיה על ידי Arie Gal. קובץ זה הוא בעל רישיון Creative Commons להפצה, תחת רישיון זהה, גרסה: CC BY-SA 3.0] [לחזור לכתב העת משטרה וחברה לחץ כאן] [להורדת המאמר לחץ כאן: משה שחל – זכויות ישנות…] עו"ד משה שחל, עו"ד, בעבר היה, בין היתר, חבר-כנסת ושר לביטחון הפנים כללי תכליתה של…