מנהיגות תיווצר תמיד, בין באופן טבעי ובין מלאכותי

לפניכם מקרה לימודי, הממחיש, עד כמה מנהיגות היא תופעה, המתהווה באופן טבעי בתוך קבוצות אנושיות. ההיררכיה הארגונית מפריעה להיווצרות מנהיגים טבעיים, אך לא תמיד מונעת אותה. כיוון שכך, השימוש במנהיגים טבעיים בארגונים הוא מיומנות רשתית, שכדאי למנהלים לסגל לעצמם... 

מנהיגות קולקטיבית

בניגוד למה שנוטים לחשוב בדרך כלל, מנהיגות אינה מתגלמת רק באישיותו של מנהיג בודד, וההיסטוריה מלאה בניסיונות ליצור מנהיגות קולקטיבית. יחד עם זאת חובה להדגיש כי גם מודלים אלה כפופים למאבק העוצמה, שממשיך להתנהל באופן דינאמי, והם פועלים בדרך כלל בצורה טובה רק כאשר יחסי הכוחות ביניהם ברורים, ונשארים סטטיים לאורך זמן.

מהיעדר מנהיגות למנהיגות מלאה

כשאנחנו מדברים על 'מנהיג', אנו מתכוונים בדרך כלל למנהל של ארגון של עם או של מדינה, שמשפיע על כל תחום כמעט מתחומי החיים של המערכת שעליה הוא מופקד. אבל, האמת היא שבמערכות מורכבות שונות - אנושיות ואחרות - קיימים דפוסים שונים וקוטביים של מנהיגות, מהיעדר מנהיגות בכלל ועד מנהיגים קלאסיים, בנוסח 'המקובל'. את המאמר הזה נקדיש לשלושת הדפוסים הנפוצים ביותר...

מנהיגות רשתית מהי? חלק שני

זהו חלקו השני של המאמר, העוסק במה שמכונה, 'מנהיגות רשתית'. במאמר הקודם עסקנו בשאלה, למה צריך לעסוק, בנפרד, ב'מנהיגות רשתית'; ותיארנו את בעייתיות השימוש בכלים הקיימים בתורת הניהול. במאמר זה נסביר, 'מנהיגות רשתית' מהי; כיצד לאבחן אותה וכיצד לעשות בה שימוש.

מנהיגות רשתית מהי? חלק ראשון

המאמר עוסק במה שמכונה, 'מנהיגות רשתית'. תחום זה שונה מאוד מהמידע הקיים בספרי המנהיגות הקלאסיים. השוני הזה נוצר כיוון ש'המנהיגות הרשתית' נוטלת את תובנותיה מתורות המורכבות. תורות המורכבות משנות את האופן שבו אנחנו מבינים ארגונים. בגינה, מושגים רבים בתורת הניהול מקבלים משמעות ותובנות שונות מאלה, המצויים בספרות המקצועית. המנהיגות הוא אחד הדומיננטיים שבמושגים אלה. בשל כך, הוא אידאלי כמקרה לימודי (Case Study) להבנת השינויים הללו, ובו נתמקד בשלושה מאמרים עוקבים... 

אבי הראל: קשה להיות בדימוס…

משה מסרב להיכנס לארץ כנען כאשר מושכות השלטון מצויות בידי יהושע. החיידק השלטוני כל כך טבוע בתוכו עד שהוא מוותר על חלומו הגדול ביותר ובוחר למות מאשר להיות תחת שלטונו של אדם אחר, בארץ כנען. ומי שהתנהלות זו של משה, מזכירה  לו את התנהלותם של אנשי השררה והצבא, מימי בן גוריון ועד ימינו אנו, לא טועה במאומה. כאז כן עתה, קשה להיות בדימוס...

אבי הראל: פניו הקורנים של משה

משה מתוקף התבודדותו זכה להארה רוחנית עליונה. ברם, הארה זו הייתה בעוכריו, היות וקשה היה לו להתנתק ממנה. לכן, כשבא לדבר עם עמו, הוא נתן על פניו מסווה. הוא נאלץ להפסיק את השגתו העליונה ולרדת לקרקע המציאות. ללמדנו, שמנהיגות צריכה לרדת אל העם במובן החיובי של המילה. עליה להבין את מצוקות וקושי היום יום ולא לשפוט את מעשי העם ממגדל השן. זה הצורך לדבר ולהנהיג את העם בגובה העיניים; ומגובה זה, לנסות ולגרום לעם להתקדם ברמתו הרוחנית הכללית.

גרשון הכהן: מה בין שגשוג אוסטרליה לניצחון טראמפ

מזמן הכרזתי מאבק כנגד בית היוצר למנהיגות מפס הייצור האליטיסטי של אוניברסיטת הרווארד ומכון מנדל. גם בעניין זה ביטא ניצחון טראמפ את סלידת העם ממודל המצוינות של בתי ספר מתנשאים אלה, המייצגים מצוינות מלוקקת, מחורטטת ומלוטשת היטב. זה מקור החרדה האוחזת באליטה המשכילה, הנאורה והמבוססת, במודע ובתת מודע, לנוכח ניצחון מחנה טראמפ. ובכן, בשעת תפנית זו, העולם נפתח למאבק מחודש, הכול פתוח, לטוב ולרע. בהתהוות מחודשת זו, ינצחו אלה שיונהגו על ידי מנהיגים בעלי כוח מאבק, תעוזה ואמונה. הם כנראה לא יבואו מבתי הגידול האליטיסטיים!