יהודה ארד

יהודה ארד היה סמנכ"ל בטיחות ואיכות הסביבה בקבוצת טבע. בנוסף, שימש ראש האגודה הישראלית לצוותי שיפור; חבר המועצה המקומית תעשייתית רמת חובב; חבר בחבר הנאמנים של המכללה האקדמית בנגב; חבר בארגון International Process Safety Group) IPSG ); חבר בוועדת ההיגוי של הפורום הישראלי לתפעול; ויו"ר הפורום הישראלי לבטיחות. יהודה עזב אותנו בטרם עת, בחודש מרץ, שנת 2012. יהי זכרו ברוך!

עפרון רזי

עפרון רזי ז"ל הוא היזם וההוגה של המערכת הממוחשבת לניתוח רשתות ארגוניות (ONA), ה- D.N.A.-7, ועמד בראש חברת .T.E.C.I עד שהלך מאתנו – ב-11 ביולי 2012 – לאחר מאבק ארוך במחלה קשה. המערכת החדשה לניתוח רשתות ארגוניות של חברת 'יצור ידע' קרויה על שמו: EFRON.