נושא לימוד: עידן אי הוודאות

  [להורדת מצגת הפרק: 1. אי וודאות] הדגשים אנו חיים בעידן שבו אבדה היכולת להעריך על בסיס יחסי סיבה-תוצאה (איזו החלטה תביא לאלו תוצאות) או להעריך הסתברויות; וחוסר היכולת לחזות במדויק מה תהינה התוצאות של מקרה מסוים. מכאן שתכנון הוא הימור, שתלוי במזל! על כן, ארגונים ותורות מועדים להיקלע לחוסר רלוונטיות. היכולת להיעזר במומחים: יש מומחים לסוגיות…

נושא לימוד: כאוס, סדר ומה שביניהם

[להורדת מצגת הפרק: Chaos Theory] הדגשים תלות בתנאים ראשוניים: מה שמתרחש ראשון, ולו הדבר הטרוויאלי ביותר, עשוי להיות בעל השפעה הרבה מעבר לצפוי. אין תמיד התאמה בין גודלו של גורם ליכולת ההשפעה שלו על המתרחש. קיים חוסר שווי משקל מובנה בין סיבות לתוצאות (מיעוט מצומצם של סיבות מניב את רוב התוצאות), בין תשומות לתפוקות ובין מאמץ לתגמול. יתרון…

נושא לימוד: תוצאות בלתי צפויות (תב"צים)

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Tetsumo לאתר flickr] [להורדת מצגת הפרק: 1. תוצאות בלתי צפויות] הדגשים תוצאות בלתי צפויות (תב"צים) הן תופעה של התממשות תהליכים בהפתעה, או באופן שונה מהמתוכנן ו/או המצופה מהם. התב"ץ יכולות להתרחש, הן כתוצאה ממעשינו (אפקט של בומרנג) והן כתוצאה מהתרחשויות, שאין אנו אחראים להן אולם אנו מושפעים מהן 'בסביבה המשימתית' שבה אנו…

נושא לימוד: מערכות מורכבות

 [תמונה חופשית שהועלתה על ידי Dave Gray לאתר flickr] [להורדת מצגת הפרק: 1. מערכות מורכבות] הדגשים שלושה מרכיבים יוצרים מערכת מורכבת: 1. מטרה משותפת; 2. מרכיבים אוטונומיים; ו-3. תלות הדדית. בכל זמן נתון, אנשים עם אותה רמת אינטליגנציה, עם אותם כישורים ועם אותה רמת מסירות לעבודה, עשויים להניב תוצאות שונות זו מזו במידה ניכרת, עקב הבדלים מבניים קטנים" (קוק, 2004,…

נושא לימוד: אנטרופיה, ייצורה ושריפתה

[התמונה מתוך האתר: La mesa cero del Blasco. שם האמן אינו מצוין] [להורדת מצגת הפרק: 1. אנטרופיה] הדגשים המושג אנטרופיה מסייע לנו להבין למה דברים לא נשארים כפי שהיו: למה מעצמות שוקעות; למה אחרי ניצחון באה תבוסה, ולהיפך; ולמה אנחנו יכולים לבנות ולאחר מכן הכל נהרס… במשמעות הרגילה, אנטרופיה היא התפרקות של מערכת מורכבת: מערכות מורכבות נוטות עם הזמן להתפרק, עד…

נושא לימוד: רשתות

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Cambodia4kids.org Beth K לאתר flickr] [להורדת מצגת הפרק: Networks] הדגשים רשת היא תיאור ויזואלי של מערכת מורכבת: היא מערכת של גורמים / צמתים המחוברים ביניהם בקשרי גומלין. ניתן לאפיין כל דבר בעזרת רשתות, לתת בהן ערכים מספריים ולבצע סימולציות! ניתן ללמוד על מידת הפגיעות של מערכת מורכבת מהרשת שלה. מושגים הילת רשת;…

נושא לימוד: עוצמה וחשיבותה בארגונים

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי John לאתר flickr] [להורדת מצגת הפרק: עוצמה] הדגשים ניתן לתאר ארגונים כזירה של מאבק מתמיד על עוצמה. עוצמה באה לידי ביטוי דרך שליטה ב- טריטוריות. אופן חלוקת העוצמה בארגון הוא המפתח לפרודוקטיביות הארגונית, והיא ניתנת לאבחון ולמדידה כמותית! אריסטוקרטיה ארגונית היא מוקד העוצמה הפורמלית של הארגון, שאמור לדחוף אותו להשגת מטרת העל.…

נושא לימוד: הפוליטיקה הארגונית

[לתמונת המקור לחצו כאן] הדגשים אבולוציה של ארגון מתקיימת דרך מאבקים בלתי פוסקים על חלוקת העוצמה (עוצמה היא היכולת של גורם בארגון לגרום לאחרים לעשות את רצונו, גם אם זה נגד רצונם וגם אם זה מנוגד לאינטרסים שלהם); לכן, הדחף הבסיסי של כל מרכיב בו הוא למקסם את עוצמתו מחד גיסא; ולמנוע עוצמה מיריביו מאידך…

נושא לימוד: ארגונים בין סדר לכאוס

[להורדת מצגת הפרק: 1. ארגונים בין סדר לכאוס] המודל של ארגונים בין סדר לכאוס 'קיפאון' (Stagnation): הכל קפוא. אין תזוזה… כזה הוא, למשל, ארגון ביורוקרטי, הסובל מעודף ביורוקרטיה ומעודף נהלים, ובו זכויות יתר לאליטה ביורוקרטית שלטת; 'סדר': שווי משקל סטאטי למדי. שהייה במצב של 'סדר' הינה מצב חיובי בארגונים, בחלק מהזמן, ובעייתי באחרים. שהיה במצב…

נושא לימוד: הארגון כרשת

[להורדת מצגת הפרק: 1. ארגון כרשת] הדגשים הרשת הארגונית היא מעין תצלום רנטגן של הארגון. ניתן לאבחן בעיות בה בעין, וגם דרך אלגוריתמים. מהפיכת הרשתות בניהול מורכבת מ-3 תכונות של רשתות, שרלוונטיות לנו: 1. הרשת מבטאת את תכונות המערכת; 2. ויזואליזציה; 3. מדידה. שלושה סוגי קשרים דרושים לנו לבנות רשת ארגונית: קשרי היררכיה (העברה פורמלית של…