גרשון הכהן: משופטים למלכים: מבוא לתאוריה פוליטית תנ"כית

הספר: משופטים למלכים: מבוא לתאוריה פוליטית תנ"כית, הוא ספרו השני של האלוף במילואים גרשון הכהן. הוא עוסק במתן פרשנות עכשווית, יום יומית לסיפורי המקרא, כפי שהם מובאים בספרי שופטים, מלכים א' ומלכים ב'. כיוון שהגיאו-אסטרטגיה לא השתנתה מאז, יקל מאוד על הקורא לזהות מתוך הפרשנות הזו הקבלה רבה ומרתקת לימינו אנו.

עפרון רזי ויחזקאלי פנחס: תב"צים – תופעת התוצאות הבלתי צפויות והשלכותיה

כאשר אנו פועלים – כפרטים או כמקבלי החלטות – עד כמה אנו מודעים לעובדה שלמעשינו עלולות להיות גם תוצאות בלתי צפויות ולא מתוכננות? כמה פעמים אנו נאלצים להתמודד עם התרחשויות ש"נוחתות" עלינו בהפתעה, משבשות את כל תכוניותינו ו"הופכות את הקערה על פיה"? מטרתו של הספר להסב את תשומת לב מקבלי ההחלטות לתופעה זו של התממשות תהליכים בהפתעה או באופן שונה מהמתוכנן ו/או המצופה מהם; לשכנע אותם בכדאיות שבהכנסת הבלתי צפוי למשוואת שימור הערך הארגוני והשבחתו; להצביע על דרכים אפשריות למזער נזקים על מנת לשמר ערך, ואף למצוא דרכים למנוע חלק מהתופעה...

פנחס יחזקאלי ועפרון רזי: אנטומיה של ארגונים צבאיים

הספר, אנטומיה של ארגונים צבאיים, עושה שימוש באנטומיה, מדע העוסק באיברי הגוף ובאופן השתלבותם כגוף שלם, לצורך ניתוחם של ארגונים צבאיים. הספר מציג את צידה האחר של האנטומיה - "הפתולוגיה" - חקר תהליכי מחלות ואבחונן דרך בחינת חלקי הגוף הקשורים ביניהם. לארגון הצבאי סוגי "מחלות" שהוא רגיש אליהן ומחייבות השקעה ב"חיסון", ב"רפואה מונעת" וב"ריפוי". ה"אנטומיה" וה"פתולוגיה" הארגוניות מתקיימות זו לצד זו בשלמות של ניגודים, שהתוצאה שלה יכולה להיות הבנה טובה יותר של הארגון הצבאי. מטרת הספר היא להקנות כלים כדי להבין את הארגון הצבאי, על החלקים המרכיבים אותו, קשרי הגומלין שהוא יוצר עם גורמים בסביבתו החיצונית, והתמודדותו עם התנאים הדינמיים והמורכבים של אותה סביבה.

עפרון רזי ופנחס יחזקאלי: מינהל ציבורי על פרשת דרכים; מאנוכיות לשיתוף פעולה

פעילויות משותפות כמו תיאום ושיתוף פעולה בין ארגונים התפתחו והפכו מרכיב קריטי באסטרטגיה של ארגונים עסקיים. אולם, עדיין לא במינהל הציבורי, המתמודד עם מציאות מורכבת ודינמית לא פחות. הספר מוקדש לסוגיה זו במטרה ליצור תשתית להבנה, ללימוד ולהעמקה בתחום. הוא עוסק בשאלות: מהו הפער שבין ביצועי ארגונים, המאופיינים על ידי תרבות ארגונית אנוכית, לבין ביצועים של ארגונים המאופיינים על ידי תרבות של עבודה משותפת? אלו פעילויות משותפות מתקיימות בין ארגונים? מהן הסיבות לכך שהשירות הציבורי ממעט להשתמש בהן? מדוע כדאי למגזר הציבורי לאמץ אסטרטגיה המבוססת על פעילויות משותפות, ומהם הכלים המאפשרים יישום אסטרטגיה זו?

עפרון רזי ופנחס יחזקאלי: העולם איננו ליניארי

העולם איננו ליניארי – תורת המערכות המורכבות, גורם חדש בניהול [להורדת גרסה מוקדמת של הספר: the_world_isnt_linear] [ההוצאה השנייה יצאה למכירה חופשית בהוצאת משרד הביטחון, ההוצאה לאור, ב- 2007] מאז ימיו של הפיסיקאי והמתמטיקאי האנגלי אייזיק ניוטון ועד לפני כמאה שנה, מדענים קלאסיים תפסו את העולם כדטרמיניסטי. הם ניסו להבין את הטבע על ידי פירוקו לחלקים קטנים…

עפרון רזי ופנחס יחזקאלי: ייצור ידע בארגונים במציאות דינאמית

מה לא נכתב על חשיבותו של הידע לאנושות בכלל ולארגונים בפרט? הסופר והעתידן האמריקני, אלווין טופלר טען למשל, כי אנו חיים בחברה המבוססת על ידע (Knowledge-based society), אולם, למרות כל הקביעות הללו, העיסוק בידע מהווה עדיין בארגונים רבים תחום עיסוק משני שאינו זוכה עדיין לתשומת הלב הראויה לו. מטרת הספר הינה, לרכז את מיטב הכתיבה המדעית העדכנית בסוגיית חשיבותו העולה של ייצור הידע במציאות דינאמית המשתנה במהירות לארגונים בכלל ולצבא בפרט; את השינויים המהותיים שחלו בשנים האחרונות בהבנת הצורך בו; ואת ההשלכות שיש לכך על המבנים הארגוניים המוכרים לנו.

ליאור בריכטה, עפרון רזי ופנחס יחזקאלי: יחידה 101 – אי על סף הכאוס

[להורדת החוברת לחץ: Unit 101]    אי על סף הכאוס הוא מודל יישומי שבו ארגון בונה, למטרותיו, תת-מערכת, אשר פועלת תחת תנאים ותרבות השונים מיתר חלקיו. תנאים אלה מאפשרים יצירתיות חריגה שבאמצעותה יכול הארגון להשיג ידע (Knowledge), החיוני לקיומו ולרלוונטיות שלו. אולם, הם גם גובים ממנו מחיר לא מבוטל בתחומים אחרים. Attachments Unit 101 (2 MB)

פנחס יחזקאלי: שחיתות שלטונית וביטחון לאומי

ספר זה עוסק בשחיתות שלטונית ובקשר הבלתי נפרד שלה עם הביטחון הלאומי. הוא מנתח את "השחיתות" השלטונית" למרכיביה השונים ובוחן את מאפייניהם של המרכיבים הללו ואת השלכותיהם. זאת, בכלי ניתוח מגוונים הלקוחים מתחומי עיסוק אקדמי שונים – משפטים, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, תורת הכאוס, תורת המערכות המורכבות, תורת הרשתות ועוד. סוגיות מרכזיות הנדונות בספר הן: נזקיה של…