התנהגות ארגונית מיקרו: תכנית הקורס

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי US Coast Guard Academy לאתר flickr] – – הערה: מרצה הקורס נגיש לתלמידים עם מוגבלויות – – [להורדת מצגת הפתיחה: פתיחה] למה התנהגות ארגונית? בחמש השנים האחרונות עבר תחום משאבי האנוש מהפך דרמטי: מתחום זניח, שרחוק משולחן מקבלי ההחלטות, לתחום מוביל שאחרי להשגת הפרודוקטיביות הארגונית. הסיבה העיקרית היא נושא החשיבה המערכתית,…

משטרה – פשיעה – חוק – חברה: תוכנית הקורס

מטרות הקורס להבין את יחסי הגומלין בין המשטרה לחברה שאותה היא משרתת; לפשיעה שעמה היא מתמודדת; ולחוק שאמור להקנות לה את הכלים לכך. ללמד אתכם לחשוב אחרת, ולהקנות לכם את הכלים לכך. דרישות הקורס נוכחות: לפי דרישת המוסד, בדיקת נוכחות פעמיים ביום שמועברת ישירות למזכירות: ב- 0900 ובסוף היום. בחינה אמריקנית ביום האחרון של הקורס. משך…

סדנא: מהי רשתיות ואיך מחוללים אותה

מטרות הסדנה הן להבין מהי רשתיות בתחום החינוך, מה כלול בה, ואיך מחוללים אותה; ללמד אתכם לחשוב אחרת, ולהקנות לכם כלים בסיסיים לכך. היא תורכב משני חלקים תיאורטיים: 'קהילות הן מערכות מורכבות' ו'רשתיות מהי'; ואחד יישומי: 'אז מה עושים עם זה'...

נושא לימוד: השיטור המדעי

 [תמונה חופשית שהועלתה על ידי Cory Doctorow לאתר flickr] [להורדת מצגת הפרק: 1. העתיד בשיטור כבר כאן] הדגשים מהפיכות טכנולוגיות תמיד השפיעו מאוד על השיטור. גם בימינו הטכנולוגיה משנה את השיטור מאוד. יש שתי רמות של אימוץ טכנולוגיה: הראשונה היא שימוש בתוצרי הטכנולוגיה כמו שהם; השנייה – מערכות ניתוח חכמות שמצליחות להפיק משמעויות ומסקנות ממידע גלמי, ומשנות…