סדנא: מהי רשתיות ואיך מחוללים אותה

מטרות הסדנה הן להבין מהי רשתיות בתחום החינוך, מה כלול בה, ואיך מחוללים אותה; ללמד אתכם לחשוב אחרת, ולהקנות לכם כלים בסיסיים לכך. היא תורכב משני חלקים תיאורטיים: 'קהילות הן מערכות מורכבות' ו'רשתיות מהי'; ואחד יישומי: 'אז מה עושים עם זה'...

משטרה – פשיעה – חוק – חברה: תוכנית הקורס

מטרות הקורס להבין את יחסי הגומלין בין המשטרה לחברה שאותה היא משרתת; לפשיעה שעמה היא מתמודדת; ולחוק שאמור להקנות לה את הכלים לכך. ללמד אתכם לחשוב אחרת, ולהקנות לכם את הכלים לכך. דרישות הקורס נוכחות: לפי דרישת המוסד, בדיקת נוכחות פעמיים ביום שמועברת ישירות למזכירות: ב- 0900 ובסוף היום. בחינה אמריקנית ביום האחרון של הקורס. משך…