אבי הראל: על בגדי כהונה ומנהיגות

תיאור עשיית בגדי הכוהן הגדול בספר שמות קשורים קשר בל ינתק עם הסיפור הבגדים בחטא אדם הראשון, שאכל מפרי עץ הדעת האסור בספר בראשית. האדם בחטאו רצה למרוד בהנהגה האלוהית ולפרוץ לו דרך ייחודית אך ורק למינו, והיא הסתכלות על העולם דרך הכוונת של טוב ורע. האל מנסה אמנם למתן את המרד האמור, אולם מרד אנושי זה, שב ועולה בכול עוצמתו בדמותו של משה. זה האחרון אינו מוותר על עלה התאנה שלו, המתואר בספר בראשית, ודורש מהאל כי בשליחותו להוצאת בני ישראל ממצרים, לא תפגע זכותו להכרעה אישית שלו נוכח מצבים משתנים...

אבי הראל: מגילת אסתר והיחס לבית שאול

מחבר מגילת אסתר נוקט  עמדה שונה, שלא השלימה עם עליית בית דוד. על פי הנראה, אותה אסכולה הודתה  אמנם בחטאו של שאול - חטא שגרם להדחתו מן המלוכה. ברם, תיקון החטא בידי מרדכי ואסתר מתיר לצאצאי שאול לחזור להנהגת עם ישראל. מגילת אסתר מציגה עמדה מנוגדת לעמדה הדומיננטית במקרא, בה בית דוד נבחר על-ידי אלוהים למשול בישראל במקום שאול. בנוסף, תפיסת הזמן ההיסטורי של מחבר מגילת אסתר אומרת שהזמן אינו זורם באופן לינארי, אלא הזמן יכול לקפוץ קדימה ואחורה על פי מעשי האדם וצרכי האל...

אבי הראל: פרשנותו של רבי משה נתן למשכן

רבי משה נתן רואה במשכן רמזים לעולם המטאפיזי, כמו גם בחלק מכלי המשכן,שאף הם רומזים לעניינים שונים, כפי שעולה מסכומו של רבי משה נתן עצמו : "...והארון אשר תוכו הלוחות שהם העדות האלוהי על התורה הנתונה לישראל, הוא כנגד ונוכח גלגל הרקיע, או הכפורת הוא כנגד ונוכח שמי ההצלחה, והמנורה בכללה היא נגד ונוכח שבעה כוכבי הלכת, והנר האמצעי ממנה לשמש, ומזבח הזהב עם הקטורת הוא נגד ונוכח העולם וציור הנפרדים העלולים, ומזבח העולה נגד החומר הראשון שהוא ראש ההוויה וההפסד, ובכלל הוא נגד ונוכח העולם השפל בכללו...

אבי הראל: חיים הירשנזון – נועזות הלכתית ופרשנית

חיים הירשנזון נרדף בגלל גישתו הדתית/מדעית, וגם המדינית בהיותו תומך במפעל הציוני המתהווה, על ידי רבני היישוב הישן בירושלים. הללו הכריזו עליו חרם, שאילץ אותו בסופו של דבר להגר לארה"ב. גם במקום מושבו בניו ג'רזי, המשיך הירשנזון בעבודתו הפרשנית/מדעית, כמו גם בתמיכתו הנלהבת במפעל הציוני לאומי. הגלייתו מירושלים סימלה יותר מכל את דברי הפתגם כי אין  נביא בעירו.

גרשון הכהן: הלקחים האסטרטגיים של מגילת רות

על יוזמת נעמי והתעוזה של רות למפגש הלילי בגורן של בעז, אומר הרב אלשיך בפירושו: "הלילה בו נכנסה רות לגורן של בעז מלמד שאין לך דבר שבקדושה שמביא תועלת שאין בו יסוד של חטא." (קיצור אלשיך, מקראות גדולות). שני לקחים אסטרטגיים ניתן להסיק ממגילת רות: את הצורך לפרוץ לעתים גדרות, ואת חשיבות ניצול ההזדמנות, בדרך להשגת מטרה אסטרטגית... משטר הלכתי נוקשה מהסוג הליטאי, אינו יכול להכיל חריגה שכזו...

אבי הראל: קורות בני ישראל במצרים על פי מסורת האסלאם

מאמר זה מביא את פרשת ישיבת בני ישראל במצרים ויציאתם משם, על פי המסורת האסלאמית. הקוראן מתאר זאת באופן נרחב ובהוספת פרטים משלו. בנוסף, מתוארת דמותו של משה בהערצה מופגנת וגדולה, כאחד המנהיגים החשובים עלי אדמות...

אבי הראל: עונש מוות בקהילות ספרד הנוצרית במאה ה- 14

למרות שעונש המוות המקראי הוצא כמעט מהקשרו בידי חז"ל, אנו רואים כי הוא לא חלף מהעולם לגמרי בעולם היהודי הכפוף להלכה. בעיקרי הדברים שהבאנו כאן אודות מצב הקהילות היהודיות בספרד הנוצרית של המאה ה-14. מדובר על מצב בעייתי מההיבט הפוליטי והמדיני,  שהניע את ראשי ההנהגה היהודית להגיע להבנות עם השלטון הנוצרי, כדי למנוע התדרדרות מוחלטת...