אבי ברוכמן: פחות אסירים יותר שיקום… האם מערכת אכיפת החוק מוכנה לרפורמה?

האם אנחנו על סף מהפכה במערכת אכיפת החוק? היועץ המשפטי לממשלה מוביל בימים אלה תהליך המכוון להפחתת עונשי מאסר, ליצירת חלופות למאסר, לענישה קהילתית ועוד... זהו כיוון חיובי של רפורמה במערכת הזקוקה לה נואשות... מדינות מערביות אחרות מובילות תהליכים דומים, ומסתבר שהם גם יעילים בהפחתת פשיעה...

גרשון הכהן: בערה גדולה מהסיבות הלא נכונות…

בחינת נסיבות פריצתה של פרשת התבטאויות הרבנים בסוגיית הגיוס לצה"ל יכולה להוות פתיח נהדר לשיעור בתקשורת ובשיח ציבורי. מדובר בדיאלוג שקיים הרב שלמה אבינר עם תלמידו, שבו, יותר משהרב מוביל את הדיון, הוא מובל אליו על ידי שאלות התלמיד (תלמיד ספציפי אחד, עם נסיבותיו הייחודיות. לא פסק הלכה ולא דרשה לציבור רחב). החומר הפרוס לפניכם...

גרשון הכהן: המוטיבציה לגיוס לצה"ל

מה דוחף את הבאת סוגיית המוטיבציה לגיוס לדיון ציבורי חוזר ונשנה? מכיוונים שונים בחברה הישראלית מבקשים שינוי במודל הגיוס: מבקשים לעבור מגיוס חובה לגיוס צבא מתנדבים מקצועי. מאותה סיבה חתרנית מרבים לעסוק בבעיית אי השוויון בחלוקת נטל הגיוס, בהבנה שהבאת הציבור לדרישה למימושה המלא בהליכה עד הקצה, תעורר תודעת משבר. בהעצמת החרדה ממגמת אבדן המוטיבציה, מבשילים את הפתרון האחר: צבא מקצועי כמשלח יד. אם לא תהיה חובת גיוס בחוק, לא יהיו יותר משתמטים מחובת גיוס, ומי שאינו מתגייס, פטור מהתנצלות...

גרשון הכהן: אתגר מנהיגותי, והוא אינו של צה"ל

הטענות, שכניסת נשים ליחידות לוחמות לא נעשית מצרכים ביטחוניים, אלא כדי לעשות תיקון עולם ולקדם אג'נדה חברתית-פמיניסטית, ולמעשה, הן פוגעות בכשירותו של הצבא ובמוטיבציה שלו אינן חדשות. למול טענות אלה באתי להציע הסתכלות הפוכה לגמרי: שילוב הבנות במאמץ הלחימה הוא המענה למגמות אנטי מיליטריסטיות שחלחלו לחברה הניאו ליברלית וכרסמו במוטיבציה לשרות קרבי. אמחיש זאת בעזרת הסרט וונדר-וומן כמשל...

גרשון הכהן: הלקחים האסטרטגיים של מגילת רות

על יוזמת נעמי והתעוזה של רות למפגש הלילי בגורן של בעז, אומר הרב אלשיך בפירושו: "הלילה בו נכנסה רות לגורן של בעז מלמד שאין לך דבר שבקדושה שמביא תועלת שאין בו יסוד של חטא." (קיצור אלשיך, מקראות גדולות). שני לקחים אסטרטגיים ניתן להסיק ממגילת רות: את הצורך לפרוץ לעתים גדרות, ואת חשיבות ניצול ההזדמנות, בדרך להשגת מטרה אסטרטגית... משטר הלכתי נוקשה מהסוג הליטאי, אינו יכול להכיל חריגה שכזו...

אילי גולדברג: חווית המאסר – "אסירי תקווה"

מדיניות נכונה של מערכת האכיפה, שתתמקד בחוויית מאסר - שביסודה שמירה על כבוד האדם, חירותו וזכויותיו - תשפר את איכות החיים של האסיר, את נכונותו לעבור תהליך שינוי, לקבל את כללי ההתנהגות של החברה ולהימנע מפשיעה. היא תחזק את יכולת האסירים לתרגל יותר אוטונומיה וקבלת החלטות, לחוות את החופש הפנימי, ובכך, להבנות את היכולות להשתלב בחברה מחדש, תוך שמירה על החוקים והכללים השוררים בה.

אבי הראל: קורות בני ישראל במצרים על פי מסורת האסלאם

מאמר זה מביא את פרשת ישיבת בני ישראל במצרים ויציאתם משם, על פי המסורת האסלאמית. הקוראן מתאר זאת באופן נרחב ובהוספת פרטים משלו. בנוסף, מתוארת דמותו של משה בהערצה מופגנת וגדולה, כאחד המנהיגים החשובים עלי אדמות...

יאיר רגב: הם מעדיפים משטרה חלשה ורופסת…

הסאגה הבלתי נגמרת של הצמדת שכר השוטרים וגמלאי המשטרה לצה"ל עולה מדרגה. בה בעת שהשרים הצמידו את משכורתם לשכר הממוצע במשק, נאלץ  המפכ"ל להופיע - בעוד מפגש עקר - בוועדת הכנסת, לדיון באי קיומה של הצמדה אחרת: של תשלום תוספות השכר לשוטרים, לסוהרים ולאנשי משמר הכנסת, שניתנו לחיילי הקבע בצה"ל מאז שנת 2006.

ז'ילין וליסטמנגוב: אלימות ונזקי גוף בספורט

ספורט נחשב לאחת הפעילויות הפנאי הפופולריות ביותר במרבית מדינות העולם, אך הוא מלווה בלא מעט גילויי אלימות. היחס כלפי תופעת האלימות בספורט הוא אמביוולנטי, יש הסבורים כי אלימות היא חלק בלתי נפרד מענפי ספורט מסוימים, כאשר אחרים טוענים כי האלימות פוגעת בדינמיקה של הספורט. מטרת העבודה לבחון, האם קיימת תלות בין רמת העיסוק בספורט והיחס כלפי היבטים שונים של תופעת האלימות בספורט...