אבי הראל: כרובי המשכן ופרשנותו של ר' משה נתן

בגישתה של המאגיה האסטרלית (מאגיה המבוססת על אסטרולוגיה) יש ניסיון מעניין להתמודד עם אחד הקשיים הגדולים ביותר במעשה המשכן, והוא הציווי על עשיית פסל הכרובים. ביסודה עומדת ההנחה, שביכולתו של האדם לקלוט את השפע הרוחני הקיים בגרמי השמים. הורדת רוחניות זו, מאפשרת לאדם הקולט אותם לשנות את הטבע, לגלות את העתיד ולרפא מחלות. הרמב"ם התייחס באופן עוין למדי כלפי כל פעולה מאגית, והוא התנגד לה באופן חד משמעי תוך שהוא מגדירה כעבודה זרה. כתוצאה מכך, היא נעלמה כליל כדרך פרשנית לגיטימית.

דויד וייסבורד: האם שיטור 'נקודות חמות' מוביל בהכרח לשירות משטרתי לא הוגן או פוגעני, או שניתן למקסם שירות הוגן יחד עם האפקטיביות של גישות שיטור פרואקטיביות?

בעוד ש'שיטור הנקודות החמות' הוכיח עצמו כאפקטיבי במניעת פשיעה, הלך והתפתח נרטיב האומר, שגישה זו יחד עם גישות אחרות של פיקוח על הפשיעה הן בלתי הוגנות ואף ברוטליות. במאמר זה בוחן פרופ' דויד וייסבורד - חתן פרס שטוקהולם (הנובל של הקרימינולוגיה) נרטיב זה, שהולך ונעשה מקובל, ומאתגר כמה מהנחות היסוד שלו, ומציע נרטיב נוגד שבבסיסו ההנחה שניתן לשלב שיטור 'נקודות חמות' יחד עם גישות המעודדות הערכות חיוביות של הציבור את לגיטימיות המשטרה.

אבי הראל: "והיה כי יצעק אלי" – לפי משנתו הפילוסופית של הרמב"ם

הרמב"ם רואה בתפילה יסוד מרכזי בעבודת האל, והוא אף מבסס את חובתה על פי פסוקי המקרא. התפילה הינה לדעתו, כלי חשוב ביותר בהשגת חברה מוסרית וצודקת כמו גם ככלי רוחני הבא להפנות את האדם ואת כוח מחשבתו לעסוק בעולם הרוחני תוך עזיבת העולם החומרי...

אבי ברוכמן: רפורמות בארגוני משטרה – המפכ"ל אלשייך צא ולמד…

מפכ"לים - גם במשטרות העולם וגם אצלנו - הובילו ומובילים רפורמות. תפקיד הרפורמות לטייב את עבודת המשטרה ואת מעמדה בעיני הציבור. צרכי הציבור וציפיותיו שונות מהראייה הארצית וגם התקשורתית. האזרח הפשוט רוצה לראות שוטרים שיקנו לו ביטחון אישי, ורוצה שהמשטרה תיתן מענה אישי לעבירות שהוא חווה...

אבי הראל: וגר לא תלחץ – מעמד הגר לפי הרמב"ם

הרמב"ם מציג תפיסה נחרצת וברורה כי מעמד הגר אינו נחות, והוא שווה ערך לכל אדם מישראל לכל דבר ועניין. לפי דעתו, כל מי שבא להתגייר, יש לקרבו ולהתייחס אליו בכבוד והערכה מיוחדים, אלמנטים שחסרים כיום מאוד במחוזותינו כלפי הגר ומעמדו . הרמב"ם גם יוצא חוצץ כנגד התפיסה, הקיימת בחלקים לא מבוטלים בעם, שרואים בגר יהודי סוג ב', ולא כשווה בין שווים בחברה היהודית העכשווית.

אין צדיקים בפרשת אזריה. רק שלומיאלים!

קצת מעליב שמושגים כמו חדשות מזויפות (Fack News) ו- עובדות אלטרנטיביות (Alternative facts) נולדו לחופי האוקיאנוס ולא במדינה הזו שלנו, שבה כבר מזמן האמת היא רק סיפור אחד במגוון של סיפורים... בפרשת אלאור אזריה - כמו כמעט בכל תחום שנוגע בפוליטיקה - לעובדות ולאמת לא היה ערך מלכתחילה. מרגע שפרצה התחלקה המדינה לשתי קבוצות של אוהדי כדור רגל, שבקטטות שביניהן הכל מותר...

בין שלטון הנהלים לשלטון החוק

אין קדושה בשום שלטון. לא של הריבון ולא של החוק. יש איזונים! כשאחד הצדדים צובר עוצמת-יתר מתחילה הסתאבות ומתגבר פער הרלוונטיות. דומני שהסתאבות של כלל המערכות: המבצעת, המחוקקת והשופטת, היא ההגדרה הטובה ביותר למצבה של ישראל בעשור השני של המילניום!

עו"ד רפ"ק אלי מימוני: הצעה לפתרון בעיית חוסר הקידום של הרפ"קים

עו"ד רפ"ק אלי מימוני (בתמונה למטה) הוא קצין משטרה וותיק, ששרת בעבר בתפקידים מבצעיים (סגן מפקד תחנת באר שבע, מ"מ מפקד תחנת נתיבות), והוא משמש היום כתובע משטרתי. להלן ההצעה שהגיש להקל על ה"פקק" שבקידום הרפ"קים. הוא כינה את המאמר במקור בשם: מ'רפ"ק בפקק' ל'סנ"ץ לשם כבוד'... (אם תרצו, זהו רעיון מחולל, כיצד להתמודד עם בעיית הפקק בקידום בין דרגת רב-הפקד לסגן-הניצב). אני מביא פה את המאמר בשלמותו...

נקמתו המתוקה של גל הירש…

בהבנה שלו - מה עיקר ומה טפל - ובנכונות להכניס את היד למים הרותחים, לא להירתע מהמתקפות עליו ולעשות מעשה - יכול רוני אלשייך למקם את עצמו כאחד מגדולי הרפורמטורים שצמחו למשטרת ישראל. אם הוא יצליח, תהיה לנו משטרה בריאה יותר ודמוקרטיה בריאה יותר. לכך אחזיק לו אצבעות מעומק לבי!

ישראל איגרא: בשבחה של הגמישות

לפניכם סיפור חיים אמתי - שסיפר לנו המדריך ההודי בעת סיורנו הנוכחי שם - על נישואיו. זה סיפור משעשע, אך יכול להוות שיעור בחשיבותה של גמישות ניהולית, וגמישות בחיים בכלל; וכמובן, הוא ממחיש את מציאות החיים המורכבת בהודו...